Sporthal Gaasperdam

Bijzondere hal met aantrekkelijke tarieven

Sporthal Gaasperdam is eigendom van de Stichting Sporthal Gaasperdam, een niet-commerciële instelling. Mede daardoor en ook door de inzet van vele vrijwilligers kunnen de kosten laag gehouden worden. Daarmee lopen de huurtarieven van Sporthal Gaasperdam parallel met die van bijna alle gemeentelijke sporthallen in Amsterdam. Dat betekent lage huurkosten voor erkende Amsterdamse verenigingen die bij een bond zijn aangesloten. En dus een aantrekkelijke contributie voor de verenigingsleden. De tarieven worden vastgesteld door de gemeente Amsterdam en jaarlijks aangepast overeenkomstig de verandering van het prijsindex cijfer. De tarieven zijn bij de sporthal en Sportservice Sportverhuur, 020 – 251 77 07 op te vragen.

Er worden verschillende tarieven gehanteerd zoals die gelden voor de meeste sporthallen in Amsterdam. Voor erkende Amsterdamse sportverenigingen geldt het laagste tarief. Niet erkende sportverenigingen, die wekelijks op vaste tijden gebruik van de ruimte maken, betalen een hoger uurtarief het zogenaamde Maatschappelijke tarief. Voor incidentele verhuur en evenementen bijvoorbeeld voor bedrijven geldt het hoogste tarief. Voor scholen wordt het algemene onderwijstarief Amsterdam in rekening gebracht.

Het Sportcafé wordt bijna alleen in combinatie met de huur van de hal verhuurd. Maar kan eventueel ook apart gehuurd worden voor bijvoorbeeld cursussen en bijeenkomsten.